کنسرت شیراز پرواز همای و گروه مستان در ۵ در ۹۸

کنسرت پرواز همای و گروه مستان
  تالار فرهنگیان شیراز
زمان : پنجشنبه ۰۵ تا ۰۶ دی
ساعت :  ۲۱:۰۰
 بها: ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

: پرواز همای


همکف:
ردیف ۱ تا ۸: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۸: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
بالکن:
ردیف ۱ تا ۵: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۱۰: ۷۰.۰۰۰ تومان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.