دومین جشنواره گروه های کر ایران در شیراز ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۹۸

دومین جشنواره گروه های کر ایران
18

نوازندگان سرزمین آفتاب با همکاری انجمن موسیقی ایران (شعبه فارس) برگزار می کند:

دومین جشنواره گروه های کر ایران

۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸

شیراز-مجتمع خلیج فارس-مجموعه فرهنگی سینمایی هنر شهر آفتاب

جهت تهیه کارت ورود (رایگان) به آموزشگاه موسیقی آرشه مراجعه فرمایید.
تلفن: ۳۶۲۸۸۵۵۵

دومین جشنواره گروه های کر ایران
دومین جشنواره گروه های کر ایران
دومین جشنواره گروه های کر ایران
دومین جشنواره گروه های کر ایران
دومین جشنواره گروه های کر ایران
دومین جشنواره گروه های کر ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.